VALMYND ×

Fréttir

Framtíðar kokkar í 3.bekk

Nemendur í 3.bekk í heimilisfræði komu færandi hendi í mötuneytið í morgun. Krakkarnir komu með 4 föt af grænmeti sem þeir höfðu skorið sjálfir niður, með aðstoð Guðlaugar Jónsdóttur heimilisfræðikennara. Eiríkur Johansson, matráður skólans tók alsæll við grænmetinu og var það boðið sem meðlæti með steikta fiskinum sem var á borðum í dag.

Krakkarnir báru sig fagmannlega að við framreiðsluna eins og sjá má á meðfylgjandi mynd og eru örugglega einhverjir þeirra framtíðar kokkar.

Skólamót í blaki

Í dag fór fram skólamót í blaki hjá 4., 5. og 6. bekk í Íþróttahúsinu á Torfnesi. Íþróttakennarar undirbjuggu mótið og voru búnir að æfa krakkana í íþróttatímum. Þjálfari frá Blaksambandinu var á staðnum og sá Einar Mikael töframaður um kynningar ásamt því að sýna töfrabrögð.

Krakkarnir stóðu sig einstaklega vel og höfðu allir gaman af þessari tilbreytingu.

Stutt vika framundan

Næsta vika verður stutt hjá nemendum. Á miðvikudaginn er foreldradagur með tilheyrandi viðtölum og nú er búið að opna fyrir tímapantanir foreldra á Mentor.

Á fimmtudaginn er starfsdagur án nemenda. Föstudaginn 15.október og mánudaginn 18.október er svo haustfrí, þannig að nemendur fá 5 daga frí, sem við vonum að allir njóti sem best.

Formfræði

Nemendur á milli tímahnúta
Nemendur á milli tímahnúta

Nemendur í 8. bekk lærðu um formfræði í myndmennt á dögunum og kíktu við i Gallerí Úthverfu á sýningu Kristjáns Guðmundssonar þar sem lína og form spila saman með ljóðrænum hætti. Sýning Kristjáns er samstarfsverkefni Úthverfu, Slunkaríkis og Edinborgarhússins. Hann opnaði fyrst sýningu í Slunkaríki á kosningadegi árið 1987 og síðan þá hefur skapast hefð fyrir því að listamaðurinn komi vestur með sýningu þegar kosið er til alþingis og var hún því opnuð á kosningadaginn 25.september síðastliðinn.

Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, myndmenntakennari með meiru, hefur verið dugleg að grípa þau tækifæri sem bjóðast hér í bænum fyrir nemendur. Hún heldur einnig úti Instagram síðu fyrir verk nemenda, sem við hvetjum alla áhugasama til að fylgjast með.

Göngum í skólann dagurinn

Á morgun, þann 6.október, er alþjóðlegi Göngum í skólann dagurinn og með honum lýkur verkefninu þetta árið. Nemendur og starfsfólk G.Í. hefur heldur betur verið virkt í átakinu með allskonar útiveru og hreyfingu, auk hvatningar til þess að ganga í skólann og vonum við að það hvetji alla til áframhaldandi hreyfingar.

Markmið verkefnisins er m.a. að hvetja til aukinnar hreyfingar með því að auka færni barna til að ganga á öruggan hátt í skólann og um leið að fræða þau um ávinning reglulegrar hreyfingar.

 

Innleiðing leiðsagnarnáms

Á síðasta skólaári sóttu allir grunnskólar á norðanverðum Vestfjörðum um styrk til Sprotasjóðs til innleiðingar leiðsagnarnáms. Sprotasjóður er sameiginlegur sjóður fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá.  Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) sér  um umsýslu Sprotasjóðs skv. samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Skólarnir allir hlutu í sameiningu styrk upp á kr. 900.000 til verkefnisins, sem mun standa yfir á árunum 2021-2023.

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að leggja skuli áherslu á leiðsagnarmat (Formative assessment)  þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna. Segja má að hugmyndafræði leiðsagnarnáms sé rauði þráðurinn í gegnum Aðalnámskrá grunnskóla.   Shirley Clarke er enskur sérfræðingur sem hefur skrifað fjölda bóka um leiðsagnarmat eða leiðsagnarnám  (Assessment for learning)  og haldið erindi og námskeið viða um heim, m.a. hér á landi. Aðferðirnar byggir hún á niðurstöðum virtra rannsókna en þær eru þróaðar í samstarfi við starfandi kennara. Leiðsagnarnám hefur verið skilgreint á ýmsa vegu, en út frá áherslum Clarke má í stuttu máli segja að leiðsagnarnám sé námsmenning þar sem megináherslan er á nám nemenda, fremur en kennslu kennarans. Skólar sem fylgja aðferðafræðinni hafa náð mjög góðum framförum í námi. Það er markmið okkar að efla leiðsagnarnám í skólunum þar sem þunginn er nám nemandans fremur en matið.

Eftirtalin hugtök einkenna skólasamfélag þar sem leiðsagnarnám er haft að leiðarljósi:

Hugarfar: Við viljum efla vaxandi hugarfar (growth mindset) nemenda gagnvart námi sínu. Þegar nemendur tileinka sér vaxandi hugarfar þá vita þeir að framfarir nást með þrautseigju. Ef þeir telja að hæfileikar séu eingöngu meðfæddir og annað hvort geti þeir eða geti ekki, þá hafa þeir fastmótað hugarfar (fixed mindset).

Mistök: Mistök skapa tækifæri til að læra. Enginn þarf að skammast sín fyrir að gera mistök, því allir mestu snillingar heimsins hafa gert fjölda mistaka og lært af þeim. Ef nemandinn þarf ekkert að hafa fyrir náminu, þá er verkefnið sennilega of auðvelt og nemandinn lærir lítið eða ekkert.

Heilinn: Líkt og vöðvar, þá eflist heilinn þegar hann er notaður.

Markmið: Nemendur eru meðvitaðir um hvað þeir eiga að læra í hverri kennslustund, ekki bara hvað þeir eiga að gera. Þeir stefna að ákveðnu markmiði og vita hvar þeir eru staddir á leið sinni þangað og hvenær þeir hafa náð markmiðinu.

Viðmið: Skýr viðmið um árangur eru skilgreind í upphafi. Nemendur er meðvitaður um til hvers er ætlast og  hvað þeir þurfa að gera til þess á ná árangri.

Vinnubrögð: Nemendur vinna á fjölbreyttan og skapandi hátt og hafa ýmsa möguleika til að læra og sýna hvaða hæfni þeir hafa tileinkað sér. Þeir vinna ýmist einir, tveir og tveir eða í stærri hópum. Þeir skipta reglulega um samstarfsfélaga. Áhersla er lögð á meðvitund nemenda um eigið nám og að þeir beri ábyrgð á námi sínu í samræmi við þroska.

Endurgjöf: Kennarinn notar endurgjöf til þess að styðja nemendur í átt að námsmarkmiðum sínum. Í kennslustundum bendir kennarinn nemendunum reglulega á hvernig þeim gengur að ná markmiðum sínum og hvað þeir geta gert til að gera enn betur. Þannig geta nemendurnir strax nýtt endurgjöfina. Stundum getur endurgjöfin líka verið skrifleg Meginmarkmið með endurgjöf er alltaf að hjálpa nemendum til að ná markmiðum sínum. Nemendur gefa einnig hver öðrum endurgjöf út frá þeim viðmiðum sem hafa verið skilgreind, og nemendur meta sjálfir eigin vinnu. Áhersla er lögð á að kennarar nýti sér einnig þá endurgjöf sem þeir fá frá nemendum.

Námsfélagar/samráðsfélagar: Tveir og tveir nemendur ræða saman, ígrunda, svara saman spurningum, leysa verkefni  eða skiptast á hugmyndum í afmarkaðan tíma. Það hjálpar nemendum að orða hugsanir sínar og þeir læra hver af öðrum. Nemendur skipta reglulega um námsfélaga/samráðsfélaga.

Samræður: Engar hendur upp, allir með.  Kennarinn varpar reglulega fram spurningum, athugasemdum eða hugmyndum til að vekja áhuga og forvitni nemenda. Í stað þess að biðja nemendur um að rétta upp hönd dregur hann nafn þess sem segir frá, eftir að allir hafa fengið tíma til að hugsa. Þetta er gert svo allir  í hópnum glími við spurninguna sem lögð er fyrir en sumir bíði ekki bara eftir því að þeir sömu svari alltaf fyrir þá.

Nanna Kristín Christiansen hefur tekið að sér að vera leiðbeinandi skólanna í þessu innleiðingarferli. Hún er uppeldis- og menntunarfræðingur og hefur starfað á sviði menntamála í áratugi og gefið út nokkrar bækur, þ.á.m. bókina Leiðsagnarnám - Hvers vegna, hvernig, hvað? sem er nokkurs konar leiðarvísir kennara og skólastjórnenda varðandi leiðsagnarnám. Nanna hefur tekið saman kynningu á leiðsagnarnámi fyrir foreldra og má nálgast þá kynningu hér

Innileikfimi

Nú er leikfimin kennd innandyra og rétt að minna á íþróttafötin. Nemendur í 1. og 2. bekk eru berfættir eða í tátiljum í leikfiminni, en í 3. - 10. bekk eru nemendur í íþróttaskóm. Ekki er krafist sturtuferða í 1. - 4. bekk.

Útistærðfræði á unglingastigi

Á miðvikudögum í vetur er öll stærðfræði á unglingastigi kennd utandyra. Í morgun áttu nemendur í 8. og 10. bekk að búa til snjókarl þar sem miðjukúlan átti að hafa tvöfalt stærra ummál en efsta kúlan og neðsta kúlan átti að vera þrefalt stærri en sú efsta. Eina sem þau fengu var reipi til að hjálpa sér við mælingarnar.

Vinnan var skemmtileg og skapandi og gátu nemendur nýtt sér þann litla snjó sem okkur hlotnaðist í gær, ásamt ýmsu lauslegu sem fokið hafði svo sem trjágreinar.

Strætó á áætlun í dag

Allur akstur hjá Strætisvögnum Ísafjarðarbæjar eru á áætlun í dag, miðvikudag.

Skólalokum flýtt

Í samstarfi við bílstjórana í strætó hefur verið ákveðið að flýta strætóferðinni heim til 11:15 þar sem veðrið er að versna mjög hratt núna. Við vorum að senda sms á alla foreldra.