VALMYND ×

Fréttir

Skólakeppni Stóru upplestrarkeppninnar

Verðandi fulltrúar G.Í. á lokahátíðinni
Verðandi fulltrúar G.Í. á lokahátíðinni
1 af 2

Síðastliðinn fimmtudag fór fram skólakeppni Stóru upplestrarkeppninnar, þar sem valdir voru fulltrúar skólans til að taka þátt í lokahátíðinni sem fram fer þriðjudaginn 19. mars n.k. í Hömrum.

Tólf nemendur sem valdir höfðu verið úr 7. bekk lásu sögubrot og ljóð, Sveinfríður S. Stefánsdóttir og Matilda H. Maeekalle léku á hljómborð, auk þess sem farið var yfir Reykjaferðina s.l. haust í máli og myndum.

Dómarar voru þau Ingi Björn Guðnason, Helga Björk Jóhannsdóttir og Rannveig Halldórsdóttir. Niðurstöður þeirra voru þær að þau Guðrún Eva Bjarkadóttir, Guðrún Helga Sigurðardóttir, Heiður Hallgrímsdóttir, Helgi Rafn Hermannsson, Jón Gunnar Kanishka Shiransson, Matilda Harriet Maeekalle og Unnur Guðfinna Daníelsdóttir munu keppa fyrir hönd skólans á lokahátíðinni og Hákon Ari Heimisson verður varamaður þeirra.
Við óskum öllum þátttakendum innilega til hamingju með góða frammistöðu og hlökkum til lokahátíðarinnar.

Starfsdagur á morgun

Það er mikið líf og fjör í skólanum í dag og margskonar persónur og furðuverur sem mættu í skólann í morgun, enda bolludagur eða maskadagur. Sögupersónur úr Harrý Potter eru áberandi og má því segja að skólinn minni á Hogwart í dag.

Maskadagshefðin er upprunalega rakin til hefðar þegar strákar marseruðu um bæi með söng og betli á bolludag í lok 19. aldar, segir Jóna Símonía Bjarnadóttir, forstöðukona Safnahússins á Ísafirði. Hún segir hefðina hafa lagst af á landinu að mestu, nema á Akureyri þar sem siðurinn var svo fluttur yfir á öskudag og breiddist þannig út um landið á ný. Ísfirðingar og nágrannar hafi hins vegar haldið í upprunalega siðinn og klæðast því grímubúningum í dag. „Við vitum allavega um siðinn frá því í kringum 1900 og kannski aðeins fyrr, þá tíðkaðist að börn fóru á milli húsa og rassskelltu með bolluvöndum og fengu bollur og klæddu sig svo upp.“ Hún segir að þá hafi siðurinn ekki einungis náð til barna heldur líka til fullorðinna. Jóna Símonía segir að mögulega gæti siðurinn hafa lagst niður um tíma en að uppúr 1940 hafi verið grímudansleikir á þessum degi og svo hafi börnin eignast daginn (Heimild: ruv.is).

Á morgun, sprengidag, er svo starfsdagur hér í skólanum og geta nemendur því slakað á eftir annasaman dag.

Fréttabréf febrúarmánaðar

Nú er enn einn mánuðurinn að baki og ótrúlegt hvað tíminn æðir áfram. Við birtum fréttabréf skólans á tveggja mánaða fresti og má nálgast fréttabréf febrúarmánaðar hér.

,,Þetta er það sem ég elskaði að gera"

Síðasta skólaár var Sveinfríður Olga Veturliðadóttir skólastjóri í námsleyfi, en hún lauk meistaraprófi í Stjórnun menntastofnana frá Háskóla Íslands síðastliðið haust.  Föstudaginn 23. febrúar kynnti hún svo afrakstur leyfisins, meistararitgerð sína  sem ber heitið Þetta er það sem ég elskaði að gera.  Ritgerðin byggir á rannsókn sem Olga gerði síðasta vetur en í henni tók hún tíu kennara af höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi tali með það að markmiði að skoða hver reynsla kennara er af áreitni nemenda og foreldra og hvaða áhrif hún hefur á liðan þeirra.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áreitni nemenda og foreldra sé til staðar í grunnskólum. Þátttakendur hafa allir orðið fyrir áreitni af hendi nemenda og flestir átt í erfiðum samskiptum við foreldra. Áreitnin hefur áhrif á líðan þeirra, bæði í einkalífi og starfi og lýsa margir þeirra einkennum kulnunar í starfi, svo sem þreytu og örmögnun, minnkandi gleði og að þeir hugsi um að hætta í starfinu. Þeim finnst álagið mikið og erfitt að takast á við vanda nemenda, en margir nemendur virðast eiga í miklum hegðunarvanda, hver svo sem ástæðan er. Það er einnig umhugsunarvert hversu mikil áhrif erfið samskipti við foreldra hafa á líðan kennaranna og flestir þátttakendur lýsa atvikum þar sem foreldrar sýna óviðeigandi hegðun gagnvart þeim. Það virðist einnig nokkuð algengt að nemendur séu áreitnir við kennarana sína og hömlulausir í samskiptum við þá og aðra nemendur. 

Nemendur nota oft ljótt orðbragð við kennara sína, þeir hunsa þá og gera ekki það sem þeir eru beðnir um eða ætlast er til að þeir geri. Þeir hafa mjög oft truflandi áhrif á þá sem í kringum þá eru og taka mikið pláss. Slík hegðun nemenda hefur áhrif á líðan kennara og nefndu þátttakendur að þeir væru oft mjög þreyttir og orkulausir og að nemendur með hegðunarvandkvæði taki stundum yfir í kennslustundum og að þeir (kennararnir) komist ekki yfir það námsefni sem þeir ætluðu og skipulag þeirra fari í vaskinn. Sumir nefndu það líka að gleðin í starfinu væri minni og að þeir hlökkuðu ekki lengur til að mæta í vinnuna sína. 

Þátttakendur voru sammála um að þeir hafi oft haft samband við foreldra vegna erfiðleika barna þeirra. Flestir foreldrar taka því vel og fagna því þegar kennarar leita eftir samstarfi og leita lausna fyrir börnin og í þeim tilvikum er auðveldara að taka á þeim málum sem koma upp og stundum finnast lausnir í samstarfi allra aðila. En hins vegar er þó nokkuð um að foreldrar bregðist illa við, þeir saki kennarana um einelti og að þeir gefi börnunum ekki séns því þeir séu alltaf að hafa samband heim. Einnig geta foreldrar hafnað þeim úrræðum og lausnum sem í boði eru og þá sitja málin föst. Foreldrarnir eiga sumir það sameiginlegt að hafa misst sig á fundum og í símtölum við kennarana og kennararnir upplifa þá ógnandi.

Þátttakendur eru með ýmsar hugmyndir um hvað væri til bóta til að auðvelda starfið í skólunum. Þeir nefna flestir að farsælast væri að minnka hópana, í litlum hópum er minna um áreiti og þar af leiðandi minna um árekstra og minni líkur á að einhver missi stjórn á sér. Þeir nefna líka að teymiskennsla sé eftirsóknarverð að því leyti að þá eru alltaf tveir kennarar í hverjum hópi, það er árangursríkara að vera með tvo kennara og sleppa stuðningsfulltrúunum. Einnig dreifist ábyrgðin þegar tveir kennarar eru í hverjum hópi og starfið verður léttara.  

Að mati þátttakenda þarf að vera hægt að bregðast fyrr við agavandamálum og kippa nemendum út úr aðstæðum og jafnvel í sérstakt úrræði í skólanum þar sem nemandinn þyrfti svo að vinna sig aftur inn í bekkinn, og ofbeldi verður að hafa afleiðingar. Þeim finnst jafnframt að það þurfi fleira fagfólk í skólana, til dæmis einhvers konar unglingaráðgjafa sem er aðili sem nemendur geta leitað til og er talsmaður þeirra. Reykjavíkurborg er að setja hegðunarráðgjafa inn í skólana (einn í hverju hverfi) og verður forvitnilegt að fylgjast með hvernig það gengur.

Nokkrir þátttakendur nefna uppbyggingarstefnuna Uppeldi til ábyrgðar og segja að hún skili árangri í þeim skólum sem vinna samkvæmt henni. Þeir nefna einnig að það sé mikilvægt að skólastjórnendur fylgist vel með líðan starfsfólksins síns og styðji við það. Jafnframt er mikilvægt að þeir reyni að manna forföll stuðningsfulltrúa og láti það ekki sitja á hakanum eins og stundum vill verða.

Samvinna og samstarf við foreldra er þátttakendum hugleikin og það kemur fram í viðtölunum að það skipti miklu máli og spurning um hvernig hægt sé að virkja foreldra betur, til dæmis að sækja fræðslufundi í skólanum. Einn þátttakandi nefnir að nemendur verði að læra að bera virðingu hver fyrir öðrum frá upphafi skólagöngu og að leggja áherslu á virðingu, vináttu og umhyggju í öllu skólastarfinu. 

Öryggisbrestur í Mentor

Föstudaginn 15.02.2019 barst tilkynning frá InfoMentor ehf. um veikleika í Mentor kerfinu. Í ljós kom að upplýsingar um kennitölu og forsíðumynd nemenda  í ákveðnum skólum voru sóttar í Mentor kerfið af aðila sem ekki hafði til þess heimild. Viðkomandi aðila var þetta mögulegt vegna veikleika í kerfinu. 

Um leið og Mentor varð veikleikinn ljós var hafist handa við að greina og lagfæra vandann. Veikleikinn hefur verið fundinn og var lagfærður kl 10:00 mánudaginn 18. febrúar. Sannreynt hefur verið að ekki sé um að ræða neinar aðrar upplýsingar en kennitölu og mynd. 

Grunnskólinn á Ísafirði var einn af þeim skólum sem um ræðir og hefur foreldrum viðkomandi barna verið gert viðvart. Persónuverndarfulltrúi Ísafjarðarbæjar hefur tilkynnt málið til Persónuverndar, sem er með málið til meðferðar.

Vetrarfrí

Á morgun og föstudaginn er vetrarfrí hér í skólanum og engin kennsla. Góða helgi!

Foreldrakönnun grunnskóla 2019

Í janúar s.l. fengu foreldrar póst um foreldrakönnun Skólapúlsins og möguleika á því að afþakka þátttöku. Þeir foreldrar sem ekki afþökkuðu þátttöku, lentu í úrtaki og eiga eftir að svara könnuninni, eru vinsamlegast beðnir um að gera það sem allra fyrst. Til að niðurstöður verði samanburðarhæfar við niðurstöður annarra skóla þarf svarhlutfall að ná 80% og því mjög mikilvægt að fá sem besta svörun til að skólinn geti nýtt sér niðurstöðurnar til umbóta.

Nemendur elda

Í morgun voru óvenju margir starfsmenn í mötuneyti skólans. Tilefnið var það að nokkrir nemendur tóku að sér að elda grænmetissúpuna og baka brauðið sem var á matseðli dagsins, auk þess sem þeir skáru niður ávextina fyrir ávaxtaáskrift morgunsins. Verkefni þetta var undir handleiðslu Guðlaugar Jónsdóttur, heimilisfræðikennara og Eikríks Johansonar, matráðs og fórst nemendum einkar vel úr hendi og báru þeir sig afar fagmannlega að eins og sjá má á meðfylgjandi myndum.

Skólanum færð gjöf

Frá vinstri: Önundur Jónsson, Hermann Hákonarson húsvörður, Edda Katrín Einarsdóttir stuðningsfulltrúi og Bjarnveig S. Jakobsdóttir tæknimenntarkennari.
Frá vinstri: Önundur Jónsson, Hermann Hákonarson húsvörður, Edda Katrín Einarsdóttir stuðningsfulltrúi og Bjarnveig S. Jakobsdóttir tæknimenntarkennari.

Önundur Jónsson fyrrverandi yfirlögregluþjónn og hagleikssmiður kom færandi hendi í skólann í gær og færði skólanum tifsög og forláta saumavél.  Einnig færði hann skólanum ýmsa smíðamuni sem faðir hans var byrjaður á áður en hann lést og nemendur skólans geta nýtt sér við ýmsa vinnu og muni í framtíðinni.  Við færum Önundi kærar þakkir fyrir höfðinglegar gjafir og hlýhug.  Það má til gamans geta þess að faðir Önundar var Jón H. Guðmundsson sem var skólastjóri Barnaskólans á Ísafirði hér áður fyrr.

Vinaliðaskipti

Síðastliðinn föstudag hittust nemendur 4. - 6. bekkjar á sal skólans til að þakka fráfarandi vinaliðum vel unnin störf frá skólabyrjun. Að því loknu fóru vinaliðarnir ásamt Atla Frey Rúnarssyni, öðrum umsjónarmanni verkefnisins, inn á Torfnes með sleða og þotur og nutu útivistar og var svo boðið upp á kakó og kringlu.

Vinaliðaverkefnið hefur verið starfrækt hér við skólann á fimmta ár og hefur það gengið vonum framar. Því er ætlað, samhliða góðum eineltisáætlunum, að draga úr einelti og auka vellíðan og samheldni nemenda í skólum. Helstu markmið verkefnisins eru að stuðla að fjölbreyttari leikjum í frímínútum, leggja grunn sem gerir nemendum kleift að tengjast sterkum vináttuböndum, minnka togstreitu milli nemenda og hampa góðum gildum, svo sem vináttu, virðingu og því að allir fá að taka þátt. Það verður því verkefni nýrra vinaliða að taka við keflinu og virkja sem flesta í frímínútum í fjölbreyttum leikjum.